Министърът на околната среща и водите Нено Димов изпрати писмо до Министерството на околната среда на Румъния, както и до всички компетентни румънски институции във връзка с регистрираните превишения на фини прахови частици във въздуха в Русе, причинени от изгаряне на стърнища на румънска територия в района на община Гюргево.

Той настоя за предприемане на незабавни действия и мерки за спиране на замърсяването, както и прекратяване на вредните практики на изгаряне на стърнища.

Министерство на околната среда в Румъния е дало уверения, че непосредствено след получаване на писмото на място са изпратени екипи и са предприети действия пожарите да бъдат изгасени.

МВнР сезира румънските власти заради замърсения въздух в Русе

МВнР сезира румънските власти заради замърсения въздух в Русе

Установява се дали горящите стърнища в южната ни съседка са загасени

Вчера в периода между 17 и 18 часа в пункта за мониторинг на въздуха в Русе бяха отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици, достигащи до 400 микрограма на кубичен метър.

Отчете ни са също и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Проверката на РИОСВ - Русе установи, че причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Румъния.

Днес вече са отчетени минимални превишения.

Започва проверка на въздуха в Русе заради обгазяване

Започва проверка на въздуха в Русе заради обгазяване

Хората се оплакват, че им е трудно да дишат