Трябва да продължаваме да утвърждаваме образованието като стратегически и национален приоритет. За това настоя президентът Румен Радев, който взе участие в тържественото събрание, посветено на 75 години от създаването на Съюза на учените в България.

За него е чест и удовоствие да отбележи 75-ата годишина на Съюза на учените в България, защото "какъв по-добър момент да отбележим и почетем светлия празник под навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември".

По думите му вековният български стремеж към просвещение намери своя израз в създаването на организация като Съюза на учените в България. Успяхте да изградите клонове и секции навсякъде из страната, които организират значими събития и разпалват искрата на науката сред младите хора. Днес съюзът продължава своята дейност в динамична, политическа и икономическа обстанова, отбеляза държавният глава.

Въпреки недотам необходимата подкрепа на държавата, вие продължавате да привличате нови членове и да откликвате на обществения интерес, акцентира държавният глава.

Той поздрави съюза за развиването и укрепването на академичния състав на страната. Вашата дейност е основата, върху която се гради конкурентноспособна и успешна икономика, както и развитието на бъдещето поколение българи, които да гради успешно общество в модерна и просперираща държава, подчерта президентът.

В национален план трябва да продължаваме да утвърждаваме образованието и науката като стратегически и национален приоритет, и то не само като целево финансиране, а като модерна визия за икономически и културен възход на нацията.

Kато съюз вие успяхте да наложите високите стандарти и морал в науката. Неслучайно повече от седем десетилетия вие сте желан уважан партньор и на БАН, и на университетите и на водещи европейски и световни научни институции, похвали държавният глава работата на Съюза.

"Вие имате кауза и тази кауза е знанието да бъде в полза на своето общество", акцентира Румен Радев и поздрави учените за развиването и укрепването на академичния капацитет на страната.

Нашата обща мисия е да се борим за равномерно разпределение на равномерен образователен потенциал, образователната и научна инфраструктура и изследователски програми в единното европейско пространство, настоя държавният глава. "Без това ние не можем да постигнем социално-икономическо сближаване с напредналите европейски държави", призна Румен Радев.