"За 2018-а година сме заделили 4 млн. лв., средства от републиканския бюджет, с които ще довършваме започнати проекти от миналата година, ще се изпълняват и подобрени инвестиционни проекти. Това, което възнамеряваме да изпълним, са: Долно Езерово, Ямбол, Айтос, Стамболийски и Шумен, като по-големи сгради", коментира пред БНР инж. Тони Грозданов - ръководител на Отдел "Изпълнение на програми с национално финансиране" в НКЖИ.

"Със средствата, с които компанията разполага, с усилията, които полага, считам, че се справя засега успешно, макар и бавно. За съжаление, това е процес, който постоянно трябва да бъде поддържан на едно високо ниво. Опитваме се и полагаме големи усилия да постигнем добри резултати", обясни състоянието на българските жп гарите, Грозданов. 

Той допълва, че компанията стопанисва 298 гари, отговарят и за много голям брой технически сгради и помещения, които пряко са ангажирани с експлоатацията на железопътната инфраструктура.

"До момента отопляваме 57 от тях. Това са по-големите областни градове. Предприемаме и допълнителни мерки за повишаване комфорта на пътниците. За тази година сме предприели действия по още 40 такива сгради, на които да обособим топли чакални", коментира Грозданов.