БЧК ще реализира програма с финансова подкрепа в размер на 690 473.55 лв., съобщиха от българския офис на световната организация.

С предоставените от Американската агенция за международно развитие (USAID) средства от БЧК ще направят няколко дейности.

Те ще предоставят лични хигиенни пакети на 30 000 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19. Заедно с хигиенните пакети ще има и информационни материали за превантивни мерки за предпазване от заразяване, за услугите, които БЧК ще предоставя при увеличаване на разпространението на вируса и на достъпа до тях.

Останалите дейности на БЧК са:

  • Предоставяне на "Kарти за занимания" на 2 500 уязвими и нуждаещи се деца, с цел подкрепа за нормално връщане към учебния процес.
  • Промоция на здравето и здравни практики сред ромското население в страната, със съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори.
  • Създаване на Гореща телефонна линия и онлайн чат, като част от Виртуалния център за психосоциална подкрепа, който предоставя възможност за достъп до психологически консултации и по-нататъшна помощ.
  • Разширяване на уменията на деца и млади хора за справяне в стресови ситуации.

От БЧК ще помогнат на над 30 000 нуждаещи се, живеещи в социално уязвима ситуация, заради пандемията от COVID-19.