От Съвета за електронни медии (СЕМ) призовават медиите да отразяват внимателно събитията за пандемията от Ковид-19. Особено по отношение на личната неприкосновеност на гражданите и тяхното здравословно състояние.

От Съвета апелират журналистите да мислят за съответното психологическо въздействие на разпространяваната информация върху човешкото здраве и да се въздържат от сензационност, от насаждане на страх или паника по отношение на пандемията.

От регулатора апелират внимателно да се споменават лекарствени продукти в аудио- и аудио-визуалното съдържание, за да се избегне масово презапасяване или вредно потребление на медикаменти, които не са предписани индивидуално.

СЕМ подчертава положителния обществен отзвук, който медиите получават при отразяване на добрите примери от живота и проявите на човешка добродетел - солидарност, милосърдие, съпричастност, пред самоцелното фокусиране върху смъртта, нещастието и страданието.