КНСБ апелира към работодателите да пазят служителите си от летните горещини. Според синдикатите летните жеги налагат допълнителни изисквания към работодателите. Това е предвидено в Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г., касаеща минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Според нормативните изисквания и лекарските препоръки работниците трябва да минат на облекчен режим на работа, ако работят на открито при високи температури. Това означава, че може да се промени работното време, например.

Синдикатите посочват и че трябва да се осигурят допълнителни лични предпазни средства, както и достатъчно вода и топли и студени напитки. Работодателите трябва да помислят и за помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма на служителите си. Работодателите са длъжни още да осигурят подходящо работно облекло.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период не трябва да надвишава 28 градуса.

КНСБ подчерта, че ако не се спазват тези изисквания, инспекторите от ГИТ могат да извършат проверка и да наложат глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията ще бъде в размер от 20 000 до 30 000 лв.