Националната гражданска инициатива "Системата ни Убива"-Вера Иванова не отчита разлики преди и след въвеждането на новата наредба за медицинска експертиза. Това става ясно от анализ за ефекта на прилагането ѝ, изпратен от гражданската инициатива до медиите.

Предмет на изследване са 86 535 експертни решения, като 44 951 от тях са изготвени по новата наредба на медицинската експертиза, а 41 584 - по старата наредба.

Отчетена е възрастовата група, тъй като децата и възрастните с увреждания получават различен по вид и размер социални плащания. 

Анализът е направен поотделно за експертните решения на лица над 16 години и на лица под 16 години , и общо и за двете групи.

Според данните разликата между ранга на "Състояние до експертизата/група" и ранга на "Оценка на работоспособността/ вид и степен на увреждане ГРУПА" е равен на 0 , което по думите им означава, че при преосвидетелстването групата на степен и вид на увреждане не се е променила.

Те посочват, че ако разликата е по-голяма от нула, то тогава е налице оценено увеличение на степента на увреждане.

Майките от "Системата ни убива всички" готови отново за протест

Майките от "Системата ни убива всички" готови отново за протест

Искат анулиране на Постановление 152 и истинска реформа в ТЕЛК

От проучването става ясно, че няма съществена разлика в процента на увеличение на вида и степента на увреждането при експертизите провеждани по новата и старата наредба.

При лицата над 16 години и при новата, и при старата наредба преобладава делът на експертните решения които не довеждат до промяна в оценката на вида и степента на увреждането - 64,24% и 69,83%, съответно.

Най-висок е делът на намаление на степента на увреждане при експертизата по новата наредба при лицата, които според предходната им експертиза попадат в групите : "временно неработоспособно лице с увреждане" - 35,09%; "70%-90%" - 29,28% и "над 90% без ч.п." - 37,44%.

Като 30,61% от лицата, чието предходно експертно решение е било от групата "над 90% без ч.п.", при новата наредба оценката на вида и степента на увреждането им е била намалена така, че да попаднат в групата "71%-90%". А на 27,35% от хората чиято предходна оценка от експертното решение е била в групата "71%-90%" след преосвидетелстването им по новата наредба, оценката им е била намалена, така че попада в групата "50%-70%".

Увеличаването на делът на лицата, чиято оценка за степен на увреждане е намалена при новата наредба с 1,8 пъти, спрямо делът им при старата наредба, се дължи най - вече на преосвидетелстването на лица от група с предходни оценки на уврежданията от група "с над 90% с ч. п." и групата "71%-90%", така че да попаднат съответно в група "71%-90%" и група "50%-70%".

Социалното министерство не срещнало подкрепа за битката с фалшивите ТЕЛК-ове

Социалното министерство не срещнало подкрепа за битката с фалшивите ТЕЛК-ове

Медицинската експертиза се нуждае от подобрение, смята Бисер Петков

При лицата под 16 години се наблюдава и значително увеличаване на оценената степен на увреждане - най-вече при лицата които по старата наредба са били оценени с вид и степен на увреждане "50%-70% с ч. п." и "до 50%" - съответно 46,12% и 43,28% . Като 25,43% от оценените по старата наредба с "50%7-% с ч. п." при новата наредба получават оценка на увреждането от групата на "71%-90%.

Като цяло и при новата и при старата наредба преобладава делът на експертните решения които не довеждат до промяна в оценката на вида и степента на увреждането - 65,75% и 75,21%, съответно.

НГИ "Системата ни УБИВА" отбелязва, че ефекта от промените които се въвеждат с новата наредба на медицинската експертиза, е по скоро слаб.

Според тях за постигането на значим ефект е необходима радикална промяна в системата за оценяване на степента на увреждания.

Припомняме, че според майките от "Системата ни убива всички" обявиха, че новата наредба реално ощетява хиляди нуждаещи се хора - деца и възрастни с увреждания, а сигнали за това са се появили още в първите дни, след като постановлението влезе в сила през август месец. 

МЗ променя процедурата за ТЕЛК-решенията

МЗ променя процедурата за ТЕЛК-решенията

Не променят регулаторните режими за медицинска експертиза