На редовно правителствено заседание Министерския съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Данчо Дяков да бъде освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана считано от 30 август 2019 г.

В правителственото решение не се посочват мотиви за смяната. По-късно от службата съобщиха, че генерал-майор Данчо Дяков се оттегля по свое желание и по лични причини. 

В съответствие с чл. 7. т. 1 от Закона за Националната служба за охрана освобождаването на началника на службата се извършва след съгласуване с Министерския съвет, но самото освобождаване става с подпис на държавния глава.

Припомняме, че генерал - майор Данчо Дяков бе първо съветник на президента Радев, а след това одобрен за началник на Национална служба за охрана