Социалното министерство осигурява дезинфектанти на 6730 души над 65-годишна възраст, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Ще се предоставя и топъл обяд и подкрепа по домовете чрез услугата "Домашен социален патронаж", уточниха от МТСП.

Дезинфекциращи препарати са за 6730 самотноживеещи възрастни хора над 65 г., които нямат възможност да се самообслужват. Те са определени като нуждаещи се и от лични асистенти по Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда. 

Столична община публикува телефони за възрастни хора без близки

Столична община публикува телефони за възрастни хора без близки

Затварят се детските ясли, училищата, университетите

От понеделник до края на другата седмица регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, съвместно с общините, ще раздадат дезинфектантите.

Продължава осигуряването на топъл обяд по Оперативна програма за храни, както и услугата "Домашен социален патронаж". 

Полиция ще следи да няма паника в магазините и аптеките

Полиция ще следи да няма паника в магазините и аптеките

Мярката ще е за цялата страна

До края на март топъл обяд ще получават близо 20 000 души от 101 общини. Патронажна грижа за 43 184 души ще продължи да се предоставя на територията на 272 общини. Оказва се подкрепа по домовете на възрастни хора над 65 г., които не могат да се самообслужват, както и на лица с увреждания, независимо от вида и степента на тяхното увреждане.