Бюрата по труда спират приема на заявки за наемане на безработни лица с трайни увреждания в петък, съобщават от Агенцията по заетостта.

Набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания започна на 15 август тази година, като целта на компонента е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда.

До края на октомври 2018 г. в страната са регистрирани 193 499 неактивни и безработни лица. От тях 13 876 са хора с увреждания, като 728 са младежи на възраст до 29 г. включително, а лицата над тази възраст са 13 148.

До момента по проект "Обучения и заетост за младите хора" са подадени общо 403 заявки от работодатели за разкриване на 891 свободни работни места за безработни младежи с трайни увреждания до 29 години включително.

Сключени са също 152 договора за разкриване на 273 работни места.

По проект "Обучения и заетост" във всички области на страната са подадени общо 2 352 заявки за разкриване на 8 688 свободни работни места за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.

Към момента са сключени 583 договора за разкриване на 1 724 работни места.

По сключените до сега договори ще бъдат наети 2 хиляди души от уязвимата група. За безработните с увреждания държавата субсидира бизнеса със заплати за период от 24 месеца.

Анализът показва, че подадените до момента заявки от частния сектор и общините ще бъдат удовлетворени.