Ръководството на Националния дворец на културата (НДК) излезе с отговор на нападките на столичния общински съветник Карлос Контрера, според който НДК, БНР, БНТ и Главното мюфтийство дължат милиони левове на Столична община от неплатени данък сгради и такса за битови отпадъци.

Според отговора на началството на НДК справките на воеводата Контрера не са верни.

Първо, в отговора се посочва, че Националният дворец на културата - Конгресен център София ЕАД не е дружество на бюджетна издръжка от държавата, а е търговско дружество.

Второ, от ръководството на НДК пишат, че за 2018 година НДК е извършил плащания към Столична община на обща стойност от 463 000 лв. за данък сгради и такса за битови отпадъци. Отделно от това, с Решение на Столичния общински съвет от 20 декември 2018 година Столична община е разсрочила стари задължения на НДК в размер на 3 536 050 лв. за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за срок от пет години за периода от 1 януари 2019 - 31 декември 2023 година.

Трето, съгласно Погасителния план за 2019 г. между НДК и Столична община, НДК коректно и регулярно извършвали месечни плащания в размер на 58 934 лева, с което изцяло се изпълнявали задълженията към Столична община, както и ангажименти си по Стратегическия план за финансово стабилизиране на дружеството.

Контрера се озъби на БНР, БНТ, НДК и мюфтийството за неплатени данъци към СО

Контрера се озъби на БНР, БНТ, НДК и мюфтийството за неплатени данъци към СО

Общественото радио било каца без дъно на държавна издръжка