Районната инспекция по околната среда и водите във Варна спря строителството на ваканционен комплекс с жилищни сгради в местността "Тузлата" край Шабла, съобщи mediapool.bg.

Мотивите за заповедта са, че в инспекцията няма информация за изграждане на инфраструктурни обекти, а имотите, в които се извършва строителството, са в границите на Черноморското крайбрежие.

Тя вече е връчена на изпълнителя на обекта, както и на областния управител на град Добрич, кмета на община Шабла и началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Добрич.

За незаконната дейност в защитената зона сигнализираха в края на септември екосдружения. Става въпрос за проект на компанията "Бългериън Пропърти Инвестмънт тръст", която предвижда изграждането на хотелски комплекс, жилищни сгради, търговски център и т.н.

Според екоорганизацията "Българско дружество за защита на птиците" строителството в местността застрашава оцеляването на червеногушата гъска - вид, включен в Световния червен списък на изчезващите животни с категорията "Силно застрашен". Птицата се храни през зимата в местността "Шабленска тузла".

"Шабленската тузла" е естествена лагуна с открита водна площ над 24 хектара. Водоемът е отделен от морето с широка около 80 м пясъчна коса, като тук се намират най-високите дюни по северното българско Черноморие. Тузлата е изключително важен обект в природозащитно отношение.