Председателят на Комисия на защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов обясни, че проектът за двойния стандарт при храните е концентриран в 5 държави - Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария. Това заяви той на пресконференция, посветена на оповестяване на резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз.

По време на проучването КЗП ще закупи спиртни напитки, макаронени изделия, млечни продукти, сладкиши, подправки и консерви. От направеното изследване ще се види дали има наличие на двоен стандарт на храните.

След приключване на изследването, ще бъде организирана национална кръгла маса, на която ще бъдат предлагани мерки за разрешаване на проблема. Предвижда се възможност резултатите да служат като доказателство пред съда, когато се водят колективни искове на потребителите, пострадали от нелоялната практика.

Маргаритов е категоричен, че няма риск за живота и здравето на потребителите от изследванията на продуктите за двойния стандарт при храните. Той настоява да има явно третиране на правата на потребителите.

По думите му има политическото поставяне на темата и политическата аргументация проблемът да намери своето развитие и да се противодейства на двойния стандарт при храните.

Предстои много експертна работа, която ще има за цел да бъде събрана информация и доказателства според единна методология на анализ и оценка. По този начин КЗП ще има възможност да приложи директивата за изменение на нелоялните практики, поясни Маргаритов.

БАБХ установили, че феноменът двоен стандарт на храните съществува

БАБХ установили, че феноменът двоен стандарт на храните съществува

Направили три етапа на разследване на стандарта

Той посочи, че в проучването е възможно да се установи, че съществуването на двойния стандарт не е разделено по линията на държавите "запад и изток", а се нарушават и потребителски права на гражданите от европейските държави.

Маргаритов отчете, че по-често срещаните нарушения са свързани с това, че продуктите са коректно описани, но едно е тяхното съотношение в страните от Западна Европа, а друго в България. Целта е с летящ старт и добре подготвени КЗП да доказват и решават проблемите, за да може хората да имат равни права.