Световното мнение е разединено по отношение свободата на медиите.

Това сочат данните от последното проучване на международното бюро на Би-Би-Си.
Според 56 % от анкетираните свободата на пресата е един от основните критерии за съществуването на демократично общество.

Според 40 % от запитаните обаче е по-важно да се поддържа социален ред и обществено спокойствие, дори това да е с цената на вмешателство в медиите и манипулиране на представените новини.

В проучването са участвали близо 12 000 души от 14 различни държави.

Като цяло в повечето от държавите, разгледани в изследването, свободата на медиите и правдивото отразяване на новините е с по-голяма важност от социалната стабилност.

Според проучването свободата на медиите е водеща ценност в страните от Северна Америка и Западна Европа.
На последните места в стремежа за свободна журналистика се нареждат Русия, Сингапур и Индия.