В решаващ етап навлиза кампанията по събиране на подписи в защита на Рила.

Организаторите съобщават, че до средата на февруари трябва да се съберат 70 хиляди подписа - което е абсолютният минимум, за да може петицията да бъде приоритетно разгледана от Европейската комисия по петициите, която може да окаже реален натиск върху правителството и да спре незаконното строителство навреме.

Освен до Европарламента, петицията е адресирана и до Министъра на околната среда и водите, Комисията по околна среда и води към Народното събрание, Община Сапарева баня, Рила спорт АД.

Природозащитниците настояват незабавно да бъде спряно незаконното строителство на пътища и лифт към Седемте Рилски езера в Национален парк Рила, защитени зони "Рила" (BG0002055 и BG0000495) и проекто-защитена зона "Рила - буфер" (BG0001188).