Единният европейски номер за спешни повиквания 112 вече е достъпен за хора с увреждания. Министерството на вътрешните работи внедри услуга, която осигурява достъп до спешния телефон на незрящи и хора с увреден слух.

Услугата е достъпна от края на януари и работи през интернет чрез мобилно приложение за телефони с мобилни платформи Android, iOS и Windows Mobile, както и стационарни и преносими компютри чрез уеб базирано приложение, достъпно през уеб браузър на адрес 112. mvr.bg.

Провеждат се обучителни срещи с регионалните структури на Съюза на глухите в България за запознаване с новата услуга и оказване на помощ при работата с мобилното приложение.

За да достигне до всички потребители, за услугата е изработен и информационен клип, който илюстрира възможностите й.