Тестват сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в страната.

Тя ще бъде задействана в 11.00 часа днес в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Гълъбово, Царево, Ахтопол, с. Лозенец, Шабла, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", както и в обектите с интегрирани към националната система локални системи за оповестяване.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпроводени и от гласова информация.

Системата се тества два пъти годишно - в първия работен ден на април и октомври.

Целта е да се провери техническото състояние на сиренната система, да се повишат уменията за задействането ѝ и излъчването на информация на живо, както и населението да бъде обучено да разпознава сигналите.