"Топлофикация София" не е нарушила закона и нормативните изисквания според проверките на на Министерството на енергетиката и КЕВР.

В доклада от извънредната проверка на КЕВР, инициирана със заповед от 2 септември 2020 г., се посочва, че на база предоставените данни и документи, включени в проверката, няма констатирани нарушения.

В рамките на проверката от дружеството беше изискана информация по 9 точки, обхващащи всички дейности на дружеството през предходния отоплителен сезон, включително и приспадането на суми, в следствие на ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

КЕВР проверява всички топлификации в страната

КЕВР проверява всички топлификации в страната

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за парно

Няколко дни по-рано бяха оповестени и резултатите от проверката на Министерство на енергетиката. Час от заключението на констативния протокол на министерството от 30.10.2020 г. за извършената проверка гласи: "Стойността на сумите за връщане вследствие на ретроактивното регулиране на цената на топлинната енергия (по реда на § 2, ал. 12 от ПЗР към Закона за допълнение на ЗЕ) за всеки имот на територията на гр. София, обект на проверката са правилно определени от топлопреносното предприятие.

В няколко последователни точки, недвусмислено е посочено, че "Топлофикация София", като дружество изпълняващо дейността дялово разпределение на топлинна енергия, е спазило законовите изисквания при изготвянето на индивидуалните изравнителни сметки.

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Заради изравнителните сметки за парно

Проверяващите посочват, че в изравнителните сметки на "Топлофикация София" са отразени различните ценови периоди в съответствие с решенията на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия. В тях са посочени размерът на разликата между сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на регулатора и Закона за енергетиката.

Извънредната проверка беше извършена след заповед на министъра на енергетиката, на 16.09.2020 г. и включваше "Топлофикация София", в ролята си на топлинен счетоводител и още 6 други фирми, изпълняващи дейността за дялово разпределение на топлинната енергия.

Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец

Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец

Инфраструктурата на "Балкански поток" е само и единствено българска

Припомняме, че енергийният министър Теменужка Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец.

Омбудсманът Диана Ковачева пък поиска извънредна проверка на "Топлофикация София" заради изравнителните сметки за парно.