Трети ден продължава съборът на Българската православна църква в Рилския манастир.

Един от най-важните въпроси, който шестият събор трябва да реши е свързан с избираемостта на свещениците от миряните и тяхната неприкосновеност от владиците.

По думите на отец Саръев трябва да се възвърне правилото, че свещеник се избира от вярващите в дадена енория и ръкоположението му става от епископ само тогава, когато лицето е одобрено от вярващите.