По време на онлайн обучението, породено зарази кризата с коронавируса, децата могат да бъдат активни граждани. Това заяви председателят на Фондация "Малките стъпки" Люба Батенбергска на пресконференция в БТА, посветена на представянето на програмата за гражданско образование и детско участие в училище.

Батенбергска обясни, че целите на програмата са децата да бъдат активни граждани и сами да защитават своите идеи пред институциите. Втората основна цел на програмата е по какъв начин да търсят информация, да планират и да осъществяват своите собствени идеи.

Програмата се проведе в един учебен срок в 35-то училище в часа на класа и в нея се включиха над 500 ученици. Програмата имала за цел работа през различни игри, за да се запознаят децата с ролята на общината и как се работи с местната власт. За тази цел децата се срещнали с председателя на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков и с общински съветници, като провели разговори по-различни теми.

По време на разговорите си с местната власт подрастващите представили идеите и исканията си за ремонт на училището, реновиране на тоалетните, класни стаи, беседка в училищния двор, реновиране на физкулултурния салон в училище, по-бърз интернет, опазване на околната среда, изграждане на скейтборд трасета, велоалеи и други.

След това общината направила проверка дали училището е включено в плана за ремонтни дейности. Районното кметство ще включи догодина училището за саниране на сградата, а училищното настоятелство и директорът на училището направиха допълнителни срещи с общината и с заместник-кмета по финанси на Столична община, обясни Батенбергска.

Целта на срещите с председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и общинските съветници била осъществяването на идеите на децата. Много често оставаме на ниво говорене, а децата, за да бъдат уверени, че могат да направят промяната, трябва да участват в нея, настоя Батенбергска.