Промени в Закона за устройство на територията, които предвиждат започване на изграждане на 5G мрежа на мобилните оператори прие Комисията по здравеопазване в парламента.

Законопроектът е минал и на Комисията по транспорта.

Промените са внесени от независимия народен представител Спас Панчев на 23 януари и предвиждат - поддръжка, дооборудване или подобряване на елементи на приемо-предавателни станции, както и тяхната подмяна или монтаж на елементи от радиопредавателната система с елементи на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия или друг вид технология, при условие че не се променя конструкцията и при спазване на здравните норми.

С други думи - предлага се да започне дооборудване на мобилната система с цел въвеждане на 5G мрежа.

В законопроекта е изрично записано, че подмяната ще става само с разрешение на инженер и положителна оценка за електромагнитните полета, а след това ще се правят и замервания.

Ако някой от операторите не спази всички изисквания, се предвижда глоба от 1000 до 10 000 лв.

В хода на дебатите председателят на здравната комисия Даниела Дариткова каза, че ГЕРБ ще подкрепи проекта, тъй като не се предвижда строеж на нови устройства, а дооборудване на вече съществуващи.

Д-р Калин Поповски от Обединени Патриоти поиска гаранции, че ще се спазва здравето на хората и отбеляза, че някои градове в света са още с 3G мрежа, в тази връзка той попита кой ще е първият град у нас, който ще въведе 5G мрежа.

Проф. Георги Михайлов обясни, че все пак Министерство на здравеопазването трябва вземе решението за изграждане на мрежата от нов тип при сърце, тъй като "не става дума за паднали птички в Китай, а за импулсна мрежа".

Зам.-министърът на транспорта Андреана Атанасова успокои, че операторите ще имат възможност да подменят мрежата и оборудването, но само със задължението да измерят хигиенно защитните зони, както е законово за изграждане на ново съоръжение. "Сменя се единствено начина на разширяване на оборудването да минава през цялата процедура за строеж", каза зам.-министърът.

Тя отговори на поставвения по-рано въпрос, че до края на годината ще има такава мрежа в най големите градове у нас - София, Бургас, Варна, Пловдив.

Специалисти, присъстващи на комисията, потвърдиха, че няма държава членка на ЕС да се е отказала от 5G мрежата.

Точката бе приета с 10 гласа "за" и 6 "въздържали се".