Вече са ясни датите на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, които са различни от източноправославното.

Служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са:

22 април - вторият ден от Възкресение,

29 юни - "Св. Св. Апостоли Петър и Павел"

1 ноември - "Вси Светии"

8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица

 

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува:

4, 5 и 6 юни - Рамазан байрам

12 и 13 август - Курбан байрам

8 ноември - Рождението на Мохамед

 

За религиозната общност на евреите празниците са:

28 април - Пecax

30 и 31 септември - Рош Ашана

9 октомври - Йом Кипур

21 и 22 октомври - Сукот

 

Арменската апостолическа православна църква ще празнува:

6 януари - Рождество Христово

14 април - Цветница

21 април - Възкресение Христово

28 юли - Преображение Господне

18 август - Успение Богородично

15 септември - Кръстовден

 

Празничните дни за обществото "Бяло братство" са:

22 март - Ден на пролетното равноденствие,

12 юли - раждането на Учителя Петър Дънов

19, 20 и 21 август - Съборните дни

27 декември - Денят на кончината на Учителя

 

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

 

Празници за Общество за Кришна съзнание са:

21 март - Гаура Пурнима

13 април - Рама Навами

17 май - Нарасимха Чатурдаши

14 септември - Ратха Ятра

23 август - Кришна Джанмащами

 

Последователите на Диамантен път на будизма - България ще празнуват:

18 май - Весак

Свидетелите на Йехова в България отбелязват:

19 април - Възпоминанието за смъртта на Исус Христос

12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември - конгресни дни

 

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

 

За празници на Будистката общност в България са определени:

19 май - Денят на Буда

5 февруари - Нова година

17 юли - Денят Дхарма

8 декември - Денят Бодхи

 

Празниците на Бахайската общност в България са:

21 март - Hoy Руз

21 април - Резван

24 май - декларацията на Баб

29 май - възнесението на Бахаулла

29 октомври - Рождението на Баб

30 октомври - Рождението на Бахаулла