Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, съобщиха от Агенцията. Той е заемал същия пост от август 2013 г. до август 2014 г.

Новият изпълнителен директор, завършва Висшия лесотехнически институт през 1979 г., специалност "Горско стопанство". Същата година постъпва на работа като началник на участък в Горско стопанство - Попово.

Бил е и генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе и директор на Горско стопанство - Попово. От 1986 г. до 1988 г. е директор на Държавно ловно стопанство "Паламара".

Заемал е длъжността главен секретар, на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България", от 2005 г. до 2013 г.

Притежава следдипломна квалификация, по управление и мениджмънт на ловното стопанство, в Лесотехническия университет - София.

Инж. Гогов е удостоен с орден "Свети Хуберт". Това е най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин, за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.