Проект предвижда възстановяването на 30 дка заливни гори в резервата  „Сребърна", съобщи радио Шумен.

Инициативата е част от  проект „Дунавски паркове", който ще бъде финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа.

Той  ще обхване значими влажни зони по поречието на реката от още седем страни -Австрия, Словакия, Унгария, Румъния, Германия, Сърбия и Хърватия.

Като дейност за резервата "Сребърна" е заложено наблюдение на птиците дъждосвирец и брегова лястовица. Видовете са защитени и са индикатори за състоянието на влажната зона.