Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) влага над 41 млн. лв. в изграждането на центрове за подпомагане и грижа на възрасти хора в страната.

Финансирането се осигурява от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., уточняват от ведомството. 

Проектът предвижда изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на общо 68 центъра за грижа за хора с увреждания и 6 дневни центъра за подкрепа на хора с различни форми на деменция и техните семейства в 29 общини (Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни, Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол).

Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 август 2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020, както и на сайта на МРРБ.