Не е задължително екологичната категория на двигателя да бъде вписана в свидетелството за регистрация на автомобила. Това съобщиха от МВР по повод опасенията на много от шофьорите, че ще се наложи да подменят талоните си.

От полицията посочват, че много от автомобилите у нас са стари и не отговарят на изискванията за екологична категория на двигателя. По тази причина в оригиналните им свидетелства за регистрация може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя да не е отразена и в българския талон.

Такъв проблем няма при новите автомобили, тъй като те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя.

Вадим нов талон на автомобила при липса на екооценка

Вадим нов талон на автомобила при липса на екооценка

Ако искаме да плащаме по-нисък данък

От МВР напомнят, че размерът на данъка се определя от общината според данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Вътрешното министерство.

Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Тя може да бъде вписана допълнително по желание на собственика след определянето й от производителя.

От 1 януари тази година годишният данък за автомобилите до 3,5 т се състои от два компонента - имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет според екологичната категория на автомобила в следните граници:

Снимка 410895

Източник: МВР