35% от българите очакват края на епидемията до няколко месеца. Това показва проучване на агенция "Афис", проведено между 7 и 12 май.

За сравнение, през март това са смятали малко повече от половината от сънародниците ни - 52%, а през април - 48%.

15.6% от анкетираните пряко или косвено познават поне един човек, който е направил тестове за коронавируса и се е оказал "чист". Далеч по-малко - 4% - са научили, че техен познат е потвърден носител на вируса. Други 8% пък знаят за хора, които биха искали да се проверят, но са възпрепятствани заради непосилната цена на услугата, а още 8% имат в кръга на своите преки и косвени контакти хора, които подозират, че вече са прекарали коронавируса, защото си спомнят за неразположение с признаци, сходни на тези при COVID-19.

Снимка 479350

Източник: "Афис"

В София между 33% и 47% познават човек, на когото е правена проверка за коронавирус.

Общо 59% от запитаните споделят, че доходите им са намалели, като 24% от тази група сочат намаление наполовина и повече. За сметка на това 38% констатират, че приходите им са останали същите. Най-вече обаче това важи за хората в пенсионна възраст. Само 3% са си докарали повече приходи. Сред тях вероятно са пряко ангажирани в кампанията медици, полицаи, аптекари, производители на някои предпазни средства, разносвачи на готова храна, куриери, IT сектора като цяло и други.

В началото на извънредното положение 31% са се опасявали, че драстично ще обеднеят. Това обаче се е сбъднало само за 24%, тоест със 7% по-малко. Очакващите не само запазване, но и увеличение на доходите са били 1%, а в края на периода се покачват на 3%.

Данните показват значителна разлика между столицата и останалата част на страната. Загубилите голям дял от доходите в София са далеч по-малко (15%) отколкото в провинцията. Почти всеки втори изпитва намаление "донякъде", а онези, които са увеличили доходите си, са 6%, което е двойно над средното.

Снимка 479352

Източник: "Афис"

Запитани колко време могат да издържат финансово, ако извънредните мерки продължат, 4% отговарят "Седмица", 26% - "Месец", 22% - "Три месеца", 10% - "Половин година", 26% - "По-дълго", а 13% - "Вече не издържам".

На въпроса: "Независимо от промяната на извънредните мерки, ще продължите ли да поддържате физическа дистанция с околните и да използвате лични предпазни средства?", 38% отговарят "Ще продължа да ги спазвам стриктно", 48% възнамеряват да се придържат към част от мерките, а 11% изобщо ще ги игнорират. 4% пък признават, че и досега не са ги спазвали.

Столичани показват най-общо казано "изчерпване на търпението". Онези, които изобщо не възнамеряват да спазват мерките, в София са 30% - далеч повече отколкото в страната (11%). Възнамеряващите да спазват само част от мерките в столицата са 56% - с 8% над средното за страната. Същевременно обаче софиянците са сравнително по-оптимистично настроени за крайната развръзка на епидемията. 64% от тях, или двойно повече от средното за страната, очакват финалът на извънредното положение да настъпи до няколко месеца.

Снимка 479351

Източник: "Афис"