До края на март месец за обществен достъп ще бъдат обявени и последните седем защитени зони Натура 2000 по директивата за птиците.

Това съобщи Геновева Господинова, главен експерт в Министерството на околната среда и водите, цитирана от БНР.

Това са:

  1. "Комплекс Камчия"
  2. "Батола"
  3. "Камчийска планина"
  4. "Варненско-Белославско езеро"
  5. "Западен Балкан"
  6. "Средна гора"
  7. "Галата".

НАТУРА 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават.