Над 65 хиляди заявления за отоплителна помощ са подадени само за последните две седмици, съобщава БНТ. 

"Увеличението, което имаше на пенсиите, както и на семейните помощи за деца с увреждания няма да се отрази при определяне правото на достъп до целеви помощи за отопление, поради което очакваме също да има висок брой граждани, които да се възползват от този вид помощ", коментира Зоя Попова, експерт в Агенцията за социално подпомагане.

С около 3 лева е увеличен размерът на помощта за новия отоплителен сезон. Хората, които се отопляват на парно, ще получават помощите на ръка, към момента, те са превеждани на топлофикационните дружества.

Издадени са 270 заповеди за отказ, като кампанията започна на 17 юли и ще продължи до края на октомври. От тази година заявления, може да се подават и по настоящ адрес.

Парите ще се изплащат на два транша, като счумите за ноември и декември ще се превеждат месец, след подаване на заявлението, а за останалите три месеца от отоплителния сезон в началото на следващата година.

През 2016 помощи са получили над 217 хиляди души и очакванията са и през тази година броят им да не се промени.