Забраната за риболов в защитените местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро" влезе в сила от 1 ноември, съобщава радио Варна.

Забраната продължава до 28 февруари 2009 г.

За двете защитени територии са приети планове за управление, които са утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Съгласно режимите, определени в тях, разрешеният период за риболов е от 1 до 31 март и от 1 юли до 31 октомври само от брега на водоемите и на определени места.

В двете защитени територии се извършват ежедневни проверки от експерти и специалисти към РИОСВ - Варна съгласно утвърден график.

Съгласно Закона за защитените територии, физическо лице, което осъществява дейност на защитена територия в нарушение на режима, се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв.