Експерти на РИОСВ - София са съставили два акта за незаконен лов на пойни птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Нарушението е установено на територията на гр. Сливница. Ловът е извършен от двама мъже - български и сръбски граждани.

Те са хващали птиците с рнитологични мрежи и с кафези с поставени в тях живи пойни птички за примамка. От РИОСВ уточняват, че след като бъдат хванати, защитените птици се изнасят в Италия, където са голям кулинарен деликатес.

Използването на мрежа и жива примамка са уред и метод за лов, които са забранени от Закона за биологичното разнообразие.

Експертите на РИОСВ - София са иззели 80 кв. м. орнитологична мрежа и стойки за нея, както и три кафези с птици за примамка.

Глобата за такова нарушение е до 5 000 лв.