460 декара в землището край Кремиковци в Бухово ще бъдат залесени. Това е част от започналия проект на столична община за залесяване на неземеделски земи.

За старта му столичният кмет Йорданка Фандъкова и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов посадиха декоративни дръвчета в Бухово, до манастир „Св. Мария Магдалена".

Шефката на Държавен фонд „Земеделие" Калина Илиева съобщи, че залесяването на Бухово е първият проект на столична община по програма „Развитие на селските райони" и че ще стартират още 22 такива проекта, с което ще бъдат залесени над 6 дка земи.

Кметът изтъкна, че изграждането на зелени площи ще бъде водещ приоритет в политиката на столична община. Тя каза, че около завода за битови отпадъци е предвидено да има пояс от 200 декара, който ще бъде залесен. За стартиралия проект за Бухово, Фандъкова посочи, че ще има конкурс за изпълнител, а самото залесяване ще започне през есента.

Специалистите са определили основните видове, които ще бъдат засаждани в района, заради замърсяването от „Кремиковци", да са бор, акация и дъб, съобщи още столичният кмет.

Фандъкова посочи и че около София има 40 манастира - т.нар. Софийска света гора, и че част от тях не са в добро състояние.

По думите й ще бъдат положени съвместни усилия от църквата, общината и неправителствени организации за подобряване на тяхното състояние, тъй като те правят града привлекателен туристически център.