Защитата на кирилицата в официалните сайтове на българските институции, в надписите на полицейските униформи и в уличните табели обсъдиха по време на кръгла маса в Народното събрание.

Поводът е подготвян Законопроект за книжовния български език, с който се гарантира защитата на националната идентичност и правилната употреба на съвременния български книжовен език. Проф. Иван Гранитски поздрави патриотите за инициативата и изтъкна като положителен факта на обсъждането на подобен законопроект.

"Отдавна трябваше да се приеме такъв закон", коментира проф. Гранитски. Разбира се не липсваха и критики от негова страна към така предложените текстове. Според него е редно поне в този законопроект да бъде избегнат бюрократично-чиновническия език и двусмислията, които биха създали големи проблеми.

Така например с предложените текстове се създавала предпоставка за появата на учебници на цигански и турски. "Клопката за майчиния език е, че щом като се приема, че българският език е официален не може да има учебници на друг език, освен българския".

"Законопроектът би трябвало да защити преди всичко българския език и идентичност. Обедняването на езика идва и от учебните програми, където се редуцират големи български писатели и от вкарването на текстове в учебниците със съмнителни художествени достойнства", коментира проф. Гранитски. По думите му това репродуцира вторична неграмотност у младите хора. За обедняването на езика допринасят и медиите, които си служат по думите му с доста обеднен език - 1000 думи речников фонд и състав.

Проф. Гранитски даде за пример Франция, където съществува закон за защита на френския език.

По време на дискусията бе засегната темата с двойното таксуване на SMS на кирилица в сравнение с този на латиница за една и съща дължина на съобщението от 70 символа. Милен Михов от патриотите коментира, че имената на уебсайтовете на официалните институции също не следва да бъдат превеждани на английски, а да са на български език.

"Би трябвало е и е разумно името на сайта да съответства", коментира той. Михов коментира, че кирилицата е задължителна не само надписите на улиците, на географските обекти и на туристическите такива, а и за надписите върху униформи на държавни служители, военни и полицаи също трябва задължително да бъдат написани на български.

"Ако сега погледнете един полицай от разстояние - едва ли ще разберете националността му. Върху униформите на полицаите днес всички надписи са само на английски и национално определящите белези на униформата се състоят единствено и само с трикольор. Това не е правилно", коментира той.

Проблемите с изпращането на съобщения на кирилица се дължали на факта, че световната кодираща система разчитала кирилицата в двойно по-голям обем, което можело да бъде решено чрез промяна на стандарта. Така например Турция е решила този проблем. Турският език се кодира наравно с латиницата и това означава, че обемът на информация пренесен със съобщение се таксува по един и същи начин, а не двойно както е у нас.