Между 17 ч. и 23 ч. са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси.

Възможно е да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които биха могли да затруднят продажбите на електронни винетки.

Планирани актуализации затрудняват продажбата на е-винетки

Планирани актуализации затрудняват продажбата на е-винетки

Възможни са частични забавяния и прекъсвания на 29 юли

За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации, АПИ препоръчва на водачите внимателно да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка своевременно.

Планираното внедряване на софтуерните актуализации е част от подготовката за въвеждане в експлоатация на тол системата.

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

Приходите от е-винетки до края на 2019 г. - не по-малко от 400 млн. лева