Dell ще инвестира $150 милиона за подобряване на диалога с крайните клиенти, съобщават от TechNews.bg.

Новият бизнес план е наречен Dell 2.0. Компанията ще се опита да се възползва от опита на потребителите с определени продукти и на тази база да им предлага специализирани услуги.

Кевин Ролинс, изпълнителният директор на Dell, споделя, че компанията преминава от стария транзакционен бизнес модел към нов, разчитащ на активната връзка с крайния клиент.
Промените са продиктувани от някои загуби за компанията, поради недобра клиентска политика, и от конкретни инциденти като нашумялото изкарване от употреба на 4.1 милиона фирмени батерии за преносими компютри.

Други пунктове от новия бизнес план предвиждат инвестиране в каналите за разпространение на продуктите с марката Dell, мащабно он-лайн присъствие и подобряване на визията и функционалностите на фирмения уеб-сайт.

Що се отнася до самите продукти, Dell планира да вложи сериозни средства в подобряване на дизайна - пренебрегването му за сметка на постигането на по-добри качества на продуктите е нещо, в което компанията отдавна е упреквана от специалисти и крайни клиенти.