Използването на изкуствен интелект (AI/ИИ) във финансите е все още в начален стадий, но трябва да бъде наблюдавано и евентуално регулирано, за да се предотврати евентуална вреда на потребителите и да се гарантира правилното функциониране на пазарите, заяви в сряда Европейската централна банка, цитирана от "Ройтерс".

ЕЦБ вижда редица възможности за употребата на генериращ AI от банки и други финансови институции, като в обработката на информация, по-ефективно обслужване на клиенти и дори по-голяма способност за откриване на киберзаплахи.

Но също така предупреди за рискове, включително прекомерно разчитане на ограничен брой доставчици и по-сложни кибератаки.

"Следователно прилагането на AI във финансовата система трябва да се наблюдава отблизо с развитието на технологията", каза ЕЦБ в статия, публикувана като част от нейния редовен преглед на финансовата стабилност.

Европейският съюз формулира първите в света правила за изкуствен интелект, които ще принудят AI системите с общо предназначение и с висок риск да спазват специфични задължения за прозрачност и законите на ЕС за авторското право.

Досега обаче ЕЦБ каза, че приемането на подобни системи от европейските финансови компании е "в ранен етап".

"Пазарните контакти показват, че финансовите институции от еврозоната може да са по-бавни при възприемането на генеративен AI, като се има предвид обхватът на обсъжданите по-рано рискове (и) също като се вземат предвид потенциалните рискове за репутацията", каза ЕЦБ.

Китай и САЩ обсъждат изкуствения интелект в Женева

Китай и САЩ обсъждат изкуствения интелект в Женева

Според експерта Джейсън Гласбърг всички страни са изложени на риск