IBM пусна най-бързия микропроцесор и нов компютърен сървър, който обединява технологични новости за запазване на енергия и технология за виртуализация, съобщават от компанията.

С честота 4.7 GHz, двуядреният процесор POWER6 е с два пъти по-висока скорост, спрямо предишното поколение POWER5, докато използва същото количество елекричество за работа и охлаждане.

Това означава, че потребителите могат да използват новия процесор или да увеличат производителността със 100 процента, или да намалят потреблението на енергия наполовина.

IBM изчислява, че 30 броя SunFire v890 могат да бъдат събрани в един рак от новата машина на IBM и по този начин да спестят повече от $100,000 годишно от енергийни разходи.

Чипът POWER6 е първият UNIX микропроцесор, който може да изчислява операции с десетични дроби с плаваща запетая на хардуерно ниво. Досега, изчисленията с десетични дроби с плаваща запетая бяха извършвани на софтуерно ниво. Вградените възможности за десетични дроби с плаваща запетая дава огромни преимущества на корпорациите, които използват сложни данъчни, финансови и ERP програми.

Процесорът POWER6 е изграден на базата на 65-нанометровата технология на IBM. В момент, когато някои експерти предричат края на Закона на Муур, който твърди, че процесорната скорост се удвоява на всеки 18 месеца, пробивът на IBM е задвижван от група технически постижения, отбелязани през 5 годишни проучвания за разработване на чипа POWER6.

Чипът POWER6 включва допълнителни техники за запазване на енергия и намаляване на отделяната топлина от сървърите с POWER6. Процесорните часовници могат да бъдат динамично изключвани, когато няма полезна работа за извършване и да бъдат включвани отново, когато има инструкции за изпълнение. Когато операционната система е в състояние на бездействие и търси инструкции за изпълнение, енергията се намалява с 35%.

Икономия на енергия се осъществява също и когато паметта не се използва напълно, тъй като енергията за частите от паметта, които не се използват се изключва динамично, а после се включва отново, когато е необходимо. В случаи, когато се открие превишаване на температурата, чипът POWER6 може да намали темпото на изпълнение на инструкциите, за да поддържа дефинираната от потребителя приемлива температура.

IBM планира да представи чипа POWER6 чрез сървърните линии System p и System i.

Функцията POWER6 Partition Mobility позволява на потребителите да местят активни виртуализирани части, без да се изключват.

В сферата на услугите, IBM Global Technology Services обяви прилагането, миграцията и оценката на услуги, които помагат на клиентите да намалят времето, изисквано за планиране, прилагане и интегриране на новите сървъри System p, базирани на POWER6.