Изследователи от Университета на Източна Англия (UEA) са разработили метод, който позволява на компютрите да получават информация само от движението на устните.

Проектът е финансиран от Изследователския съвет на инженерните и физичните науки (ЕPSRC) на Великобритания.
Разработването му е отнело 2 години.
Главната идея е да се създаде машина, която може автоматично да преобразува видеозапис с движения на устните в текст.

Подобна система може да бъде полезна на хората с проблеми със слуха, за подаване на команди към електронни устройства и при методи за следене на подозрителни личности.

Основният проблем, с който са се сблъскали учените при разработката е, че четенето по устни е доста трудно предизвикателство дори за човек.
Изследователите обаче успели да създадат достатъчно добра система за разпознаване на мимиките на лицето и устните и изградили база данни с движения на устните и с изражения на лицето , които могат да бъдат свързани с определени буквени комбинации.

Източник: HiComm.bg