Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще открие семинар-дискусия на тема "Превенция на корупцията и представяне на добри практики на антикорупционното поведение на централно, регионално и местно ниво", съобщиха от IDG.BG.

Семинарът е част от проекта на МДААР "Противодействие на корупцията в държавната администрация, чрез обучение на служителите в нея", който включва редица инициативи в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 - 2008 г.

На форума ще участват експерти от МДААР, представители на централната, регионалната и местната власт, народни представители, неправителствени организации, частният сектор и медиите.

Според представители от пресцентъра на ведомството, основната цел на проекта е гарантирането на прозрачност и отчетност в дейността на държавната администрация, чрез засилен контрол на административните дейности, предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.

Запознати от бизнес средите обаче напомниха, че името на Николай Василев е сред най-често замесваните през последните седмици в скандали със съмнения за корупционнни практики.