Властите в България не са се съобразили с рамкова конвенция от ЕС за въвеждане на отворени стандарти в изпълнителната власт, съобщават от Linux-bg.

Съгласно нейната Препоръка № 1, "правителствата на страните-членки трябва да въведат пан-Европейско измерение в техните собствени рамки за оперативна съвместимост и административните инфраструктури".

В тези изисквания влизат и използване на отворени стандарти и възползване от предимствата на отворения код.

Само 10 дни след публикуване на тази рамка, на заседание на комисията по гражданското общество и медии беше отхвърлен законопроекта за въвеждане на отворени формати за достъп до информация.