Сайтът НаПазар.бг е създаден да следи цените на основни хранителни продукти и храни в по-големите магазини в София.

В момента той съпоставя цените на 23 продукта, като освен информацията за деня, могат да бъдат проследени и движенията на цената на дадена стока в един или няколко магазина за определен период.

Информацията се обновява ежедневно и въпреки че цените на храните са много динамични, човек може да си направи приблизителна сметка, когато планира седмичното пазаруване, за да се вмести в желания бюджет.

Изборът на продуктите е направен на два принципа - продукти от първа необходимост и ползвани във всяко домакинство, както и достатъчно често срещани в хранителните магазини.

Включените супермакети са избрани според тяхната популярност и достъпност, като условие е и чрез данните да се представят цените в максимален брой райони в София.

Бъдещите версии на сайта предвиждат публикуване на информация и от други градове в страната.