Интернет регулаторът ICANN  съобщи, че е подписала ново споразумение с министерството на търговията на САЩ, съгласно което става независима организация, извън контрола на правителството, предаде TechNews.bg.

ICANN ще трябва да предоставя подробни публични отчети за своята дейност най-малко един път годишно на всичките си членове.

Американското правителство обаче ще продължи да участва в работата на корпорацията, тъй като министерството на търговията на САЩ ще получи едно от местата в Правителствения консултативен комитет (GAC) на ICANN.

GAC контролира дейността на ICANN, като дава различни препоръки. В комитета влизат представители на над 80 държави.

ICAAN е нестопанска организация, базирана в Калифорния, която отрежда имена и адреси в интернет. В нейните отговорности влиза поддръжката на надеждността и стабилността на работа на интернет, координацията на техническите функции по управление на сървърите на домейн имена (DNS) и др.

През 1998 година ICANN подписа споразумение с американското правителство, което подчини организацията на министерството на търговията на САЩ.

Срокът на споразумението изтече на 30 септември тази година, като преди това Европейският съюз многократно настоя ICANN да се обособи като независима организация.