В световната преса започна активно обсъждане на човекоподобната фигура, открита на снимка от повърхността на Марс, която е направена през ноември 2007 г. от марсохода Spirit.

На снимката, публикувана в няколко варианта в сайта на NASA, действително се вижда ясно обект, напомнящ човешка фигура с протегната ръка.

NASA все още се въздържа от коментари.
В описанието на изображението се съобщава, че е комозирано от няколко снимки, направени с панорамната камера на Spirit от 6 до 9 ноември 2007 г.
Марсоходът е правил фотографиите, когато е бил в кратера Гусев, в западния край на платото, известно под името Home Plate.

Едни смятат, че това е свидетелство за живот на Марс, но професионалните астрономи не потвърждават тази теза.
Някои от нейните поддръжници дори смело заявяват, че фигурата е женска.

Спoред мнението на скептиците фигурата е камък или сянка на камък с необичайна форма.
Нейните антропоморфни очертания действително предизвикват удивление, но да си припомним, че през септември м.г. на Слънцето бе видяно петно с форма на трилобит, преди няколко дни на Меркурий - депресия с форма на телефон, а в съзвездието Орион вече години се наблюдава облак с очертания на конска глава.

И въпреки това трилобити на Слънцето, телефони на Меркурий и коне в Орион не съществуват.