В последните години все по-усилено се говори за необходимите мерки за справяне с климатичните промени. Сред тях се нарежда и редуциране на консумацията на месо, месни и млечни продукти, за чието производство за отделят огромни количества парникови газове.

Климатичните промени, заразните болести и кое ще взима повече жертви през 2100 г.

Когато климатът е по-смъртоносен от вирусите

Тихият убиец

Според ново изследване на американски учени от Щатския университет в Орегон, ако заменим месото в менюто си с бобови култури и ядки, можем да редуцираме ефекта на въглеродния диоксид върху климата с цели 16 години в рамките на следващите три десетилетия.

Повишената консумация на растителни протеини за сметка на животински може да окаже благоприятен ефект върху цели екосистеми, подпомагайки тяхното развитие. В замяна пък те ще могат да абсорбират по-големи количества въглероден диоксид от атмосферата.

Снимка 495389

Източник: iStock

За сметка на това, използването на земята за отглеждане на животински култури води до унищожаването на растителността и горите. Затова ако търсенето на земя за животновъдство бъде драстично намалено, възстановяването на растителността на тези места може да помогне да се изолират емисиите на изкопаеми горива на стойност около 9-16 години до средата на века.

По този начин ще се удвои т.нар. "въглероден бюджет" на планетата - количеството емисии на изкопаеми горива, което можем да си позволим да освободим, преди да достигнем праговото повишение на температурата от 1,5 ° C над прединдустриалните нива. А именно това е и една от глобалните цели, свързани с климатичните промени, предава Daily Mail.

Снимка 495390

Източник: iStock

Възстановяването на гори и екосистеми ще ни даде необходимата отсрочка, за да може да премине производството към възобновяеми източници на енергия и да се случат и другите необходими промени, преди да е станало прекалено късно.

Вирусите, значението им за живота на планетата и какво ще се случи, ако изчезнат

Какво ще стане, ако всички вируси изчезнат

Грешната представа, която имаме

Намаленото производство на месо би било от полза и за качеството и количеството на водата, местообитанията на дивите животни и биологичното разнообразие в световен мащаб. Също така, ще се намали броят на заболяванията, които се пренасят от животните на хората, като именно те са значителен дял сред всички вируси, върлуващи в последните десетилетия.