В последния век броят на пчелите в Европа и Америка е намалял с цели 30%. Основните причини за това са климатичните промени, намаляващият брой местообитания на насекомите, както и пестицидите, които се използват в земеделието.

От години влиянието върху пчелите на химичните съединения, използвани за борба с вредителите по насажденията, е обект на научни изследвания. А резултатите от последното от преди няколко дни ни дава по-голяма яснота за конкретния ефект.

При този експеримент е използван нов метод - сканиране на мозъка на 100 пчели. Благодарение на него се достига и до нови изводи. 

Снимка 469890

Източник: iStock

Пчелните колонии действат като суперорганизми и когато токсините попаднат в тях, те увреждат не само настоящото, но и бъдещото поколение.

Храната, замърсена с пестициди, която пчелите работнички носят в кошера, оказва ефект върху малките пчели и затруднява изпълнението на обичайните им дейности на по-късен етап от живота им.

Снимка 469891

Източник: iStock

Някои части от мозъка на бебетата пчели остават недоразвити и този ефект е необратим. Така се нарушава способността им да се ориентират правилно и да опрашват растенията ефективно. Учените го сравняват с увреждане на бебето в утробата на бременна жена, пише CNN.

Пчелите, тяхното значение за планетата и те ли са най-важните същества

Колко живот ни остава, ако пчелите изчезнат

Стряскащите прогнози на учените

Това изследване и изводите от него отново поставят пестицидите на челно място срещу унищожителите на пчелните колонии. А без тези насекоми от Земята ще изчезнат десетки видове растения като краставици, домати, тикви и пъпеши, освен ако не се пристъпи към механично опрашване.