1570 проверки са направени по българското Черноморие от Комисията за защита на потребителите. Проверени са 243 средства за подслон и места за настаняване, 599 заведения за хранене и развлечения и 7 туроператори и турагенти.

Инспектирани са и 4 плажа. Глобени са 99 търговци.

Нарушенията през миналата година в средствата за подслон и местата за настаняване в северните курорти са били свързани с необявяване на видно място на цените на нощувките и другите предлагани услуги, с липса на регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки и предлагане на услуги, които не отговарят на изискванията за определената категория на обекта.

Към настоящия момент присъства единствено нарушението, че регистърът на настанените туристи и реализираните нощувки, който вече е наличен, не се заверява ежемесечно от кмета на общината.

В заведенията за хранене и развлечения в южните курорти липсват лист- и карт менюта.

Предстоят по-интензивни проверки по южните курорти, допълниха от комисията. Подадените от туристи сигнали във временните приемни на комисията са за отмяна на резервации или дублиране на резервации, за лоша хигиена и некачествено обслужване, за липса на достатъчно свободна зона на плажа и за принудителна продажба на чадъри и шезлонги. Други туристи са се оплакали от лоша храна в хотел, изискване за заплащане на тоалетна и неиздаване на документ за продажба.