Приходите от нощувки през ноември 2015 г. достигат 29.2 млн. лв., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец година по-рано.
Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 3.8%, докато тези от чужди граждани намаляват с 3.2%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 18.5%, като намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с ноември 2014 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 25.5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 18.3%, и с 1 и 2 звезди - 13.4%.

През месеца в страната са функционирали 1 901 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Броят на стаите в тях е 53.3 хил., а на леглата - 107 хиляди. В сравнение с ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.2%, а на леглата в тях - с 2%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2015 г., е 582.6 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (със 7.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 

През ноември 2015 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 65% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.8% от нощувките на български граждани и 24.8% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 36.1 и 10.2%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2015 г. се увеличават с 3.1% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 314.9 хиляди. От всички пренощували лица 74.2% са българи, като по-голямата част от тях (65.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 81.4 хил., като 67.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.