"Слънчев бряг" отчита нетни приходи от продажби на стойност 10,383 млн. лв. за първото полугодие. Това представлява ръст от 57 на сто спрямо съответния период на миналата година, става ясно от отчета на дружеството, съобщава Бургас инфо.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 45 на сто до 13,3 млн. лв., финансовите разходи намаляват до 307 хил. лв. спрямо 1,024 млн. лв. за същия период на миналата година, а финансовите приходи се увеличават с 50% до 370 хил. лв.

В резултат на това загубата на Слънчев бряг намалява до 2,854 млн. лв. спрямо 3,293 млн. лв. към края на юни 2006 г.

Паричните средства в края на шестмесечието възлизат на 3,71 млн. лв., основният капитал е 1,958 млн. лв., а собственият - 87,286 млн. лв.