„Туристическа и ски зона Алеко", която се намира в Природен парк „Витоша" спира работа и няма да функционира през предстоящия зимен сезон.

Това съобщават от„Витоша ски" АД като посочват, че причината за крайната мярка е невъзможността зоната да работи законово след приетия нов Закон за горите.

За съжаление до настоящият момент няма разрешение на създалите се проблеми, които ни принуждават да вземем единствено възможното и законосъобразно решение да спрем работа, заявява изпълнителният директор на „Витоша ски" АД Костадин Костадинов.

Той изтъква три причини за крайната мярка. „Витоша ски" АД и „Въжени линии" АД не може да прочисти просеките на съоръженията, което ги прави опасни.
От „Витоша ски" изтъкват, че не могат да организират зимната обработка на пистата, тъй като не е сключен договор за наем на ски пистите.
Без приет Специализиран подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко" ние не можем да категоризираме нито една друга писта освен пистата „Витошко лале", въпреки че до момента на тях традиционно от над 50 години се карат ски, изтъкват още от дружеството.

„За спирането на работа на съоръженията в „Туристическа и ски зона Алеко" следва да уведомим по подходящ начин жителите на София.
Искам да изкажа нашето голямо съжаление, че създадената ситуация ще ги лиши от възможността да практикуват зимни спортове в най-стария зимен туристически център в страната, като най -големи потърпевши ще бъдат предимно децата на София", изтъква изпълнителният директор на „Витоша ски" АД.

От дружеството посочват, че с причините за обективната невъзможност „Туристическа и ски зона Алеко" да работи през идния зимен сезон са запознати министър-председателят Бойко Борисов, редица министрти, кметът на Столична община и Столична общинска агенция за приватизация.

Междувременно от Изпълнителната агенция по горите заявиха, че те не са възпрепятствали ползването на съществуващите съоръжения, както и изграждането на нови. Според тях трудностите са породени от различен характер, като се дава за пример факта, по конкретния казус „Витоша ски" е трябвало да се съобрази с редица закони - 6 на брой.

За изграждане на нови съоръжения Законът за горите е ограничителен по отношение на стълбовете, лифтовете и влековете, за които се изисква промяна на предназначението, а това би могло да стане при наличие на Общ устройствен план на София.

Трябва да има влязъл в сила Подробен устройствен план, който да не противоречи на плана за управление на Природен парк "Витоша", за да се учреди сервитут, уточняват от ИАГ.

От своя страна Дирекцията на Природен парк „Витоша" припомня, че внесеният от Витоша ски АД специализиран подробен устройствен план за ски зона Алеко е бил отхвърлен от Министерството на околната среда и водите, защото е предвиждал не запазване на трасета на съществуващите лифтове, а точно обратното - промяна на трасетата на почти всички съществуващи лифтове и влекове.

Ако лифтовете по новия план бяха запазени в съществуващите параметри и разположение, както е предвидено в Плана за управление на Природен парк „Витоша", приет от Министерски съвет, този нов план щеше да бъде отдавна приет.

За съжаление, фирмата предпочете да води съдебни спорове години наред, вместо да се съобрази с разпоредбите на Плана за управление на парка, заявяват от дирекцията.

Освен това от там изтъкват, че туристически център Алеко включва множество сгради и съоръжения, собственост на редица търговски дружества, туристически дружества и държавни институции.

Изявлението на „Витоша ски" вероятно касае само затваряне на съоръженията в център Алеко, собственост на дружеството и Въжени линии АД. В Дирекцията на парка не е получавана информация за затваряне на други сгради и съоръжения в център Алеко.