316 600 са пътуванията на българи в чужбина през юли по време на продължаващата епидемична обстановка в страната. Това показват данните на Националния статистически институт.

Спадът спрямо юли 2019 г. е с 59.4%.

През юли тази година посещенията на чужденци в България са 705 600, или с 66.1% по-малко в сравнение с юли 2019 г. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 85.6%, "служебна" - със 54.6%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 39.1%. Транзитните преминавания през страната са 56.1% (395.6 хил.) от всички посещения на чужденци у нас.

6,8 от българите са пътували в чужбина по време на извънредното положение

6,8 от българите са пътували в чужбина по време на извънредното положение

92.7%, са пътували само в страната

От общия брой чужденци, посетили България през миналия месец, делът на гражданите от Европейския съюз е 66.2%, или с 62.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Спад се отчита в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" 2 намаляват с 65.4%.

През юли тази година относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 66%, с цел почивка и екскурзия - 23.6%, и със служебна цел - 10.4%.